Radio Helsingin photo booth Sideways festivaalia varten. Suunnittelu Lauri Johansson.